Szolgáltatások

Csoportjaink:

 • életkor 1-4 év,
 • csoportlétszám: max. 7 fő

A gyermekek segítségünkkel megtanulják a közösségbe történő beilleszkedést, az egymáshoz való alkalmazkodást, valamint önállóságra, rendszerességre szoktatjuk és neveljük őket.

Napirend

7:00 - 9:00
Gyülekező, szabad játék
8:00 - 9:00
Reggeli
9:00 - 10:30
Játékba integrált képességfejlesztő tevékenységek
10:30 - 10:45
Tízórai (gyümölcs, joghurt)
10:45 - 12:00
Szabad játék, jó idő esetén az udvaron
12:00 - 13:00
Ebéd, fogmosás, mese
13:00 - 15:00
Csendes pihenő
15:00 - 15:30
Uzsonna
15:30 - 18:00
Szabad játék, jó idő esetén az udvaron

Beiratkozás menete

Telefonos egyeztetést követően, az intézmény megtekintése után a beiratkozás személyesen történik. Miután a szülők tájékoztatása megtörtént, a beiratkozáshoz a házirend elfogadása, nyilatkozatok és megállapodás aláírása és egy havi szolgáltatási díj befizetése szükséges. A kezdéshez 3 napnál nem régebbi orvosi igazolást kell hozni.

Szabad férőhelyeinkre egész évben folyamatos a felvétel.

Beszoktatás

A beszoktatásnak nincs kötött rendje, fokozatosan történik igazodva a gyermek és a szülő egyéni szükségleteihez.

Amit biztosítunk

 • - Tisztasági eszközökek és ágyneműt.
  - Hatalmas, jól felszerelt játszókertet és saját tornatermet.
  - Mindennapos mozgásos tevékenységet.
 • - Játékos ismerkedést az angol nyelvvel napi szinten.
 • - Napi szinten sóhomokozó használatát az egészséges életmód program keretében.
 • - Napi 11 órás nyitvatartást, minden hétköznap 7:00 - 18:00 között.
 • - Napi négyszeri kalóriadús étkezést. ( Mindennap friss gyümölcs- és zöldségfogyasztást.)
 • - Zenebölcsi foglalkozást zenepedagógus irányításával heti rendszerességgel.
 • - Születésnapok közös megünneplését.

KÉPESSÉGFEJLESZTÉS

Nyelvi fejlesztés - nyelvi kommunikációs készségfejlesztés, játékos magyar-angol nyelvű foglalkozások, bábozás, diavetítés.

Zenei fejlesztés - ritmusérzék, ének-zenei készségfejlesztés, zenepedagógus által irányított foglalkozások.

Környezeti nevelés - ismerkedés a közvetlen és tágabb környezettel.

Vizuális nevelés - kreativitás fejlesztése, alkotás és egyéb kézműves tevékenységek, ismerkedés anyagokkal, eszközökkel, technikákkal.

Mozgásfejlesztés - testi - kondicionális - koordinációs képességfejlesztés, testnevelés, ügyességfejlesztő játékok, szabadtéri játékok.

Angol nyelv jelenléte

Nevelési programunkban különös hangsúlyt kap az angol nyelv megismertetése, megszerettetése, mely szerves részét képezi a gyermekek mindennapjainak. Nyelvészeti kutatások, oktatási eredmények bizonyítják, hogy az idegen nyelvekkel való ismerkedést legjobb még kisgyermekkorban elkezdeni. Mindez egy egész életre befolyásolhatja a gyermekek idegen nyelvekhez való viszonyát, megalapozza és segíti majd az iskolai nyelvtanulást. Bölcsődénkben játékos ismerkedés zajlik az angol nyelvvel, melyet a gyermekek óvó nénije tart, dalokkal, mondókákkal ismerkednek, mozgásos játékokat tanulnak és rengeteget báboznak.

Kulturális rendezvények

Kulturális rendezvényeket is szervezünk a gyermekeknek. Zenei produkciókat, miniszínházat hívunk meg és hangszerbemutatókat tartunk. Ezen programjaink a meghívott vendégek közreműködésével, a gyermekek aktív részvételével zajlanak: "őszi zsongás", szüreti mulatság, tökfesztivál. A gyermekek mindig nagy örömmel és izgalommal várják ezeket az eseményeket, új tapasztalatokkal, élményekkel gazdagodnak.