Iskola-előkészítő program

Mára kiemelt jelentőségűvé vált, hogy a gyermekeket tudatosan készítsük fel az iskolára.  

A köznevelési törvény (2011. évi CXC. tv. a nemzeti köznevelésről) módosítása új értelmet ad az óvodák iskola-előkészítő szerepének. 

Határozott szakmai álláspontunk és sok éves tapasztalatunk az, hogy a maradó gyermekek 

 • értelmi képességeik fejlettsége megfelelő
 • DE! mozgáskoordinációja, idegrendszeri érettsége, valamint a mentális - és szociális készsége mutat leginkább hiányosságokat 
 • kiváló lehetőséget kapnak arra, hogy a 4. évben megtanulják, hogyan viselkedjenek egy új közösségben (a csoport új tagokkal bővül) 
 • idegrendszere éretté válik arra, hogy egy teljesítményorientált iskolai közegben is könnyedén boldoguljon 
 • +1 évet nyernek gyermeki mivoltukban és ezzel óriási előnyre tesznek szert az iskolában 

Kiknek ajánljuk? 

Az iskola-előkészítő programon utolsó óvodai évben vagy akár 6 éves kortól, +1 óvodai évben is lehetőség van részt venni.  

Kifejezetten ajánljuk azoknak a gyerekeknek, akiknek: 

 • szabálytudatuk, problémamegoldó készségük, tudatosan vezérelt viselkedésük fejletlen 
 • szándékos figyelmük rövid ideig tart, fáradékonyak, játékosak, feladataikat gyakran félbehagyják, motiválatlanok 
 • kudarc - és monotóniatűrésük alacsony, szükségleteik késleltetésére kevésbé képesek, együttműködő - és alkalmazkodókészségük társakkal és felnőttekkel szemben egyaránt fejletlen 
 • mozgásuk koordinálatlan, egyensúlyérzékük labilis, finommotorikájukgrafomotoros készségük pontatlan, ritkán rajzolnak, nem szívesen színeznek 
 • testsémájuk, téri, időbeli - és síkbeli tájékozottságuk hiányos, dominanciájuk kialakulatlan 
 • szövegértési nehézségeik vannak, szóbeli kifejezőkészségük pontatlan, szókincsük gyér, beszédfegyelmük kialakulatlan, szemkontaktust nem tartanak 
 • gátlásosak, szorongók, érzelmileg labilisak, különösen idegen környezetben nehezen nyílnak meg, saját magukért nem vagy nehezen állnak ki, baráti kapcsolatokat nehezen létesítenek 

10 éve sikeresen végzünk felkészítést óvodánkban és segítjük a gyermekeket, családokat, hogy az iskolakezdés könnyedén, sikeresen és problémamentesen történjen. 2020-2021 – es neveléstől a nagy érdeklődésre való tekintettel már 2 csoportban folyik az iskola-előkészítés 

Legfontosabb célunk, hogy élményeken keresztül, eredményesen fejlesztve minden gyermek boldog és sikerorientált legyen! 

 Hogyan valósul ez meg a Bóbitában? 

 • Programunkat tanítási tapasztalattal és szemlélettel dolgoztuk ki, így pontosan arra készítjük fel gyermekét, ami az iskola első éveiben a legnagyobb előnyöket biztosítja majd neki. 
 • Napi 3x35 perces (angol és magyar nyelven egyaránt - kiegészítve mozgásfejlesztéssel) célirányos fejlesztő foglalkozásokon vesznek résztgyermekek valamint az óvodai nevelés teljes idejében játékos keretek között tevékenykednek.  
 • A csoportokban napi szinten angol foglalkozások is zajlanakami további lehetőséget / előnyt nyújt a kéttannyelvű iskolába készülő gyermekeknek. 
 • Iskolaérettségi vizsgálatot végzünk 5 éves kortól évi két alkalommal. A gyermekeket DIFER teszttel (Diagnosztikus Fejlődésvizsgáló Rendszer - az egyetlen országosan elfogadott mérőeszköz) felmérjük, hogy diagnosztikus képet kapjunk a készségek fejlettségéről és az itt feltárt hiányosságokra egyéni fejlesztési tervet dolgozunk ki. 
 • Egyedülálló segítséget tudunk nyújtani, ugyanis az egyetlen óvoda vagyunk, mely saját Fejlesztő Központtal is rendelkezik (Bóbita OKOSDA – az okosító tanoda). A szükséges terápiákat, fejlesztéseket házon belül, kiváló szakemberekkel tudjuk megoldani. Óriási előny továbbá, hogy a terápiás szakemberek mindennapos kapcsolatban vannak az óvodapedagógusokkal, így együtt követik és fejlesztik a gyermeke képességeit.
 • Az iskolaválasztásban személyre szólóan tudunk minden családnak segítséget nyújtani. Mind a kerületi, mind az egyéb fenntartású iskolákkal élő kapcsolatot ápolunk, ismerjük az elvárásokat és a gyermek érdeklődésének, képességeinek figyelembe vételével szakmai segítséget tudunk nyújtani a számára megfelelő iskola kiválasztásában. 
 • Minden iskolába készülő csoportunknak iskolalátogatást szervezünk, hogy megismerjék a rájuk váró közeget.

Személyi feltételek 

 • Csoportjaink azonos korú gyerekekből állnak, a csoportok létszáma pedig 16 - 18 fő, így rengeteg egyéni figyelmet és támogatást kapnak a gyerekek a megfelelő felkészüléshez. Az egyéni eltérésekre is tudunk figyelni, legyen szó felzárkóztatásról, vagy tehetséggondozásról. 
 • Sajátos nevelési igényű gyermeket azonban -óvodánk Alapító Okirata szerint- nem tudunk fogadni!  
 • 2 szakképzett óvodapedagógus nagy szeretettel, türelemmel, célirányos fejlesztő tevékenységekkel, megtapasztaláson alapuló ismeretszerzéssel készíti fel az iskolára a gyermekeket. 

Tárgyi feltételek 

 • Székhely óvodánkban (Attila utca 156-158. ) egy külön épületszárnyban biztosítjuk az óvoda - iskola átmenetet a gyermekeknek, ezzel is támogatva az óvodától való elválás és az iskolába történő átlépés folyamatát.  
 • Pre-school részlegünk külön bejárattal, saját udvari kijárattal és gyermekmosdóval rendelkezik.  
 • Csoportjaink jól felszereltek, eszközgazdagok, a gyerekek már itt megismerkednek azokkal az eszközökkel, melyek az iskolában elvennék figyelmüket.  
 • Több, speciális tornaszerrel felszerelt tornaterem áll rendelkezésre a gyermekek mozgásigényének és mozgáskoordinációjának fejlesztésére.   

Várjuk az Ön gyermekét is Intézményünkbe akár utolsó óvodai évben vagy 6 éves kortól kifejezetten iskola előtt egy alapozó, felkészítő évfolyamra. 

 

iskola-előkészítő foglalkozás