Képességfejlesztés

 

Nyelvi fejlesztés - nyelvi kommunikációs készségfejlesztés és magyar- angol nyelvű foglalkozások.

Zenei fejlesztés - ritmusérzék, ének-zenei készségfejlesztés, zenepedagógus által irányított tevékenységek, néptánc.

Környezeti nevelés - ismerkedés a közvetlen és tágabb környezettel, matematikai tartalmú tevékenységek.

Vizuális nevelés - kreativitás fejlesztése, alkotás és egyéb kézműves tevékenységek.

Mozgásfejlesztés - testi - kondicionális - koordinációs képességfejlesztés, testnevelés, ügyességfejlesztő játékok, szabadtéri játékok, kirándulások, korcsolya oktatás (választható).