Angol nyelv jelenléte

 

Szolgáltatásunkban különös hangsúlyt kap az angol nyelv megismertetése, megszerettetése, mely szerves részét képezi a gyermekek mindennapjainak. A tevékenységeket diplomás, idegen (angol) nyelvi pedagógus vezeti, aki kizárólag angolul kommunikál az intézményben.

Nyelvészeti kutatások, oktatási eredmények bizonyítják, hogy az idegen nyelvekkel való ismerkedést legjobb még iskola előtt elkezdeni. Mindez egy egész életre befolyásolhatja a gyermekek idegen nyelvekhez való viszonyát, megalapozza és segíti majd az iskolai nyelvtanulást. Intézményeinkben a gyermekek az angol nyelvvel az aktuális havi témát feldolgozó komplex tevékenységek keretein belül, valamint mindennapi tevékenységeik során (öltözködés, étkezés, tisztálkodás stb.) ismerkednek.

A tevékenységek során a gyermekek minden érzékszervére hatva, játékosan, sok mókával, szeretettel, észrevétlenül sajátítják el az angol nyelvet. Kihasználva a gyermeki kíváncsiságot és figyelembe véve az életkori sajátosságaikat az angolozás nemhogy fárasztó lenne, inkább olyan szórakozás, melyet a gyermekek örömmel várnak újra, meg újra.

Eddigi tapasztalataink is minket igazolnak, hiszen rendezvényeinken, ünnepségeken a magyar műsorok mellett a gyermekek önfeledten, gátlások nélkül nagy lelkesedéssel szerepelnek angol nyelven is.