Projektek

Célunk a gyermekek környezetbarát szemléletét erősíteni, a természet megóvására nevelni őket és kihasználni fenntarthatóságra nevelés pedagógiai lehetőségeit. 

Segítjük gyermekeinket, hogy a múlt és a jelen tükrében kreatívan gondolkodjanak a lehetséges jövőről. 

 

ANGOL KALAUZ - REFERENCIA ÓVODA LETT A BÓBITA! 

2019-ben minden angolos pedagógusunknak lehetővé tettük az Angol Kalauz 60 órás, kifejezetten óvodapedagógusoknak szóló képzés elvégzését.

Célunk volt, hogy még tovább bővítsék tudástárukat, játékgyűjteményüket, ötlettárukat. Emellett másik fontos célunk volt, hogy egységes szemlélettel, módszertannal tervezzék és vezessék a foglalkozásokat óvodánkban, biztosítva az azonos minőséget. 

Angolos kollégáink ezáltal sokkal rugalmasabban tudnak a gyermekek életkorához, sajátságaihoz, képességeihez megfelelő játékokat összeállítani.

In 2019, we all of our English teachers completed 60 hours of training specifically for kindergarten teachers.

Our goal was to expand their knowledge, game collection and ideas even further. In addition, our other important goal was to design and lead the professions in our kindergarten with a unified approach and methodology, ensuring the same quality and methodology.

This gives our English colleagues a much more flexible way of putting together toys that are suitable for children's ages, characteristics and abilities.


BIZTONSÁGOS KÖZLEKEDÉSRE NEVELÉSI PROJEKT

A gyermekek biztonságos közlekedésre nevelése program keretében 2016-ban elnyertük a „Biztonságos óvoda” címet.

Saját udvarunkon egy mini közlekedési parkot, KRESZ pályát alakítottunk ki.

Célunk: olyan képességek, készségek, attitűdök kialakítása, melyek által képesek lesznek a gyerekek a biztonságos, kulturált közlekedésre.

Célunk továbbá ismeretek nyújtása KRESZ táblákról, útburkolati jelekről, közlekedési eszközökről, közlekedési lámpákról, valamint a gyermekek közlekedési magatartásának („kultúrájának”) formálása.
Törekszünk a 3-7 éves korosztályra vonatkozó, elsősorban gyalogos közlekedési szabályok elsajátíttatására.

 

OVI-ZSARU PROJEKT

Ovi-Zsaru projekt

A gyerekek ezeken a foglalkozásokon játékos, interaktív formában kapnak információkat és ismereteket bizonyos veszélyforrásokról és azok megelőzéséről.

A program átöleli és feldolgozza mindazon életszerű – veszélyforrást tartalmazó – helyzeteket, melyek otthon és a gyermek közvetlen környezetében érheti Őket.

A program szakmai együttműködés keretében valósul meg a Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályával.

 

SÓSZOBA – EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD PROJEKT

Célunk a gyermekek testi és lelki egészségének erősítése, komfortérzésének megteremtése.
Az egészségmegőrzésre és a betegségek megelőzésére nagy gondot fordítunk a szülők, a családok aktív bevonásával, szervezett programok keretében is. (pl. felvilágosító előadás, érzékenyítő játékok, tréningek, stb). Az életmód kialakulásában meghatározó a család szerepe. Valljuk, hogy az egészséges életmódot az óvodáskorú gyermek a környezetétől sajátítja el, tapasztalatok, tevékenységek gyakorlása, ismeretszerzés során.
Óvodánkban a helyes szokásrendszer kialakításával, erősítésével és az alkalmazotti közösségünk modellszerepével, viselkedésével pozitív hatást kívánjuk gyakorolni a gyermekekre.

Minden évben egészségnapot tartunk, amikor kimondottan az egészséges táplálkozás, az egészséges ételek a központi téma. Gyümölcs-és zöldségsalátákat készítünk, kóstolókat tartunk illetve gyermekdietetikus szakemberünk játékokkal, képekkel illusztrálva nyújt ismereteket a gyermekeknek az egészséges táplálkozásról. 

Intézményeinkben sószoba áll a gyermekek rendelkezésére, ami légúti problémák
megelőzésére és kezelésére szolgál.

 

BOLDOG ÓVODA PROJEKT

Óvodánk a 2020/2021. nevelési évben csatlakozott a Boldogságóra programhoz. 
A Jobb Veled a Világ Alapítvány Boldogságóra programja a pozitív pszichológia kutatási eredményeire épített élménypedagógiai módszertan, melynek hatékonyságát az ELTE PPK empirikus kutatásokkal igazolta. 
A program mind a pedagógusok, mind a gyermekek lelki jóllétével foglalkozik, sőt a szülők bevonására is lehetőséget nyújt. Jó kiegészítője az óvodai munkának, mivel a hagyományos tudásmegosztást és az életben szükséges személyes és szociális kompetenciák fejlesztését segít összhangba hozni. 
A program a nevelési év minden hónapjában olyan témát ajánl, mely segíti és támogatja a gyerekeket a hétköznapi problémákkal való megküzdésben. A folyamatos önismereti fejlesztéssel és boldogságérzetet fokozó technikák bemutatásával személyes, lelki egészséget is tápláló kompetenciákat fejleszt. 
A boldogságórák célja nem az, hogy problémamentes életmodellt állítson a gyermekek elé. Vezérfonalat ad az óvodásoknak arra, hogy könnyebben nézzenek szembe a kihívásokkal, képesek legyenek megbirkózni a problémákkal.  

Havonta változó témák: 
 
Szeptember: A hála gyakorlása 
Október: Az optimizmus gyakorlása 
November: Társas kapcsolatok ápolása 
December: Boldogító jó cselekedetek 
Január: Célok kitűzése és elérése 
Február: Megküzdési stratégiák 
Március: Apró örömök élvezete 
Április: A megbocsátás gyakorlása 
Május: Testmozgás 
Június: Fenntartható boldogság MADÁRBARÁT ÓVODA 

Óvodánk Madárbarát Óvoda címmel rendelkezik. Fontosnak tartjuk az állatok szeretetére és a róluk való gondoskodásra való nevelést. Elkötelezettek vagyunk a természetvédelem és a madárvédelem iránt. Az év minden szakában gondoskodunk a madarak etetéséről, itatásáról, fészkelésük és költésük elősegítéséről. A folyamatokba a gyermekeket is bevonjuk, pozitív példát mutatunk nekik a madarakról való gondoskodásban. Így óvodánk kiérdemelte és megkapta a Madárbarát Óvoda címet. 

Saját kamerás Bóbita odúnkban egy széncinege pár költését és a fiókák etetését is nyomon lehet követni. A Bóbitás gyerekek a előtérbe kihelyezett kivetítőn figyelhetik a madarakat. Ha szeretnéd megnézni az odút, kattints az alábbi linkre: https://www.facebook.com/bobitaovibolcsi/videos/652979331709968

 

ZÖLD ÓVODA 

A Bóbita falai között évek óta arra törekszünk, hogy a gyermekek olyan szemléletben és olyan környezetben nevelkedjenek, ahol nagy hangsúlyt fektetünk a környezeti nevelésre, a természet szeretetére, megóvására. Célunk a fenntarthatóság értékrendjének hiteles képviselete és a környezettudatossághoz kapcsolódó attitűdök átadása.

2021-ben tizenötödik alkalommal került meghirdetésre a Zöld Óvoda minősítő címre vonatkozó nyílt pályázat, amelyre pályázva elnyertük a Zöld óvoda minősítő címet. Ezzel is igazolva azt, hogy folyamatosan fejlődik, megújul intézményünk környezeti nevelése, a fenntarthatóság értékrendszerének érvényesítése.

Büszkék vagyunk rá, hogy mi is a Zöld Óvodák Hálózatának tagjai lehetünk, hiszen az Agrárminisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma – a hazai és a nemzetközi tapasztalatok alapján – fontosnak tartja, hogy az óvodás korosztály sajátos, korcsoportjának megfelelő élményekre és tapasztalatra építő, azaz tevékenységorientált környezeti nevelésben részesüljön.

A Zöld Óvoda cím kötelez minket a zöld szemlélet életben tartása mellett. Nagy hangsúlyt fektetünk a zöld, jeles napok megünneplésére, a szelektív hulladékgyűjtésre, energiatakarékosságra, természetszerető-és óvó viselkedésformák kialakítására. Madárbarát óvodaként megfigyeljük az óvoda környékén fészkelő madarakat, gondoskodunk télen az etetésükről, nyáron az itatásukról. Erdei óvodai programjaink, kirándulásaink és sétáink során a gyermekeket természetközeli élményekhez juttatjuk, vizsgálódunk, kísérletezünk.

Hiszünk abban, hogy ezzel a szemlélettel a Bóbitás gyermekekből egy tudatos, természetet, környezetet védő felnőttek válhatnak, akiknek fontos, hogy a Föld még sokáig a miénk maradjon.ERDEI ÓVODA PROJEKT

Több napos erdei tábort szervezünk nyár elején, ahol a természet megfigyelésére, megismerésére és szeretetére ösztönözzük a gyermekeket. A természetes környezetben töltött időt izgalmas programokkal gazdagítjuk és tesszük emlékezetessé számukra.

Erdei óvoda projekt 

Óvodai nevelésünk fontos kiegészítője. Minden területet érint, „komplex pedagógiai vállalkozás”. A környezeti nevelés speciális színtere. A 4-7 évesek számára, 3-4 napra szervezett programegyüttes. 

 A projekt során megvalósul:  

  • Olyan viselkedésformák gyakorlása, melyek segítségével elsajátíthatják az élő természet megfigyelésének módját.  
  • A természettel való szoros együttlét megtapasztalása. Az erdő, mező, növény és állatvilágának megismertetése, életközösségek megfigyelése. 
  • Differenciált módon, játékos tevékenységeken, szenzitív játékokon keresztül a környezet felfedezése. 
  • A természet iránti kíváncsiság ébren tartása, a rácsodálkozás örömében való osztozás. 
  • A helyi szokások, hagyományok megismerése. 
  • A gyerekek közötti kapcsolat erősítése, az együttérzés, az empátia fejlesztése, az együttműködési készség fokozása. 
  • Ökológiai szemlélet megalapozása, mely lehetővé teszi, a „természetben mindenre szükség van” elv elfogadását.  
  • Aktivitásra, felelős cselekvésre nevelés, amelyben legfontosabb elv az élet védelme, tisztelete. A természetbarát magatartás gyakorlása, a fenntarthatóságra nevelés.