Projektek

 

BIZTONSÁGOS KÖZLEKEDÉSRE NEVELÉSI PROJEKT

A gyermekek biztonságos közlekedésre nevelése program keretében 2016-ban elnyertük a „Biztonságos óvoda” címet.

Saját udvarunkon egy mini közlekedési parkot, KRESZ pályát alakítottunk ki.

Célunk: olyan képességek, készségek, attitűdök kialakítása, melyek által képesek lesznek a gyerekek a biztonságos, kulturált közlekedésre.

Célunk továbbá ismeretek nyújtása KRESZ táblákról, útburkolati jelekről, közlekedési eszközökről, közlekedési lámpákról, valamint a közlekedési magatartásuk („kultúrájuk”) formálása.
Törekszünk a 3-7 éves korosztályra vonatkozó, elsősorban gyalogos közlekedési szabályok elsajátíttatására.

 

OVI-ZSARU PROJEKT

A gyerekek a foglalkozásokon játékos, interaktív formában kapnak információkat és ismereteket bizonyos veszélyforrásokról és azok megelőzéséről.

A program átöleli és feldolgozza mindazon életszerű – veszélyforrást tartalmazó – helyzeteket, melyek otthon és a gyermek közvetlen környezetében érheti Őket.

A program szakmai együttműködés keretében valósul meg a Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályával.

Ovi-Zsaru projekt

 

SÓSZOBA – EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD PROJEKT

Célunk a gyermekek testi és lelki egészségének erősítése, komfortérzésének megteremtése.
Az egészségmegőrzésre és a betegségek megelőzésére nagy gondot fordítunk a szülők, a családok aktív bevonásával, szervezett programok keretében is. (pl. felvilágosító előadás, érzékenyítő játékok, tréningek, stb). Az életmód kialakulásában meghatározó a család szerepe. Valljuk, hogy az egészséges életmódot az óvodáskorú gyermek a környezetétől sajátítja el, tapasztalatok, tevékenységek gyakorlása, ismeretszerzés során.
Óvodánkban a helyes szokásrendszer kialakításával, erősítésével és az alkalmazotti közösségünk modellszerepével, viselkedésével pozitív hatást kívánjuk gyakorolni a gyermekekre.

Mindezek mellett intézményeinkben sószoba áll a gyermekek rendelkezésére, ami légúti problémák megelőzésére és kezelésére szolgál.

 

ERDEI ÓVODA PROJEKT

Több napos erdei tábort szervezünk nyár elején, ahol a természet megfigyelésére, megismerésére és szeretetére ösztönözzük a gyermekeket. A természetes környezetben töltött időt izgalmas programokkal gazdagítjuk és tesszük emlékezetessé számukra.

 

MADÁRBARÁT ÓVODA 

Óvodánk Madárbarát Óvoda címmel rendelkezik. Fontosnak tartjuk az állatok szeretetére és a róluk való gondoskodásra való nevelést. Elkötelezettek vagyunk a természetvédelem és a madárvédelem iránt. Az év minden szakában gondoskodunk a madarak etetéséről, itatásáról, fészkelésük és költésük elősegítéséről. A folyamatokba a gyermekeket is bevonjuk, pozitív példát mutatunk nekik a madarkról való gondoskodásban. Így óvodánk kiérdemelte és megkapta a Madárbarát Óvoda címet. 

Saját kamerás Bóbita odúnkban egy széncinege pár költését és a fiókák etetését is nyomon lehet követni. A Bóbitás gyerekek a tornaterembe kihelyezett kivetítőn figyelhették a madarakat. Ha szeretnéd megnézni az odút, kattints az alábbi linkre: https://www.facebook.com/bobitaovibolcsi/videos/652979331709968

 

Angol Kalauz - Referenciaóvoda lett a Bóbita! 

2019-ben minden angolos pedagógusunknak lehetővé tettük az Angol Kalauz 60 órás, kifejezetten óvodapedagógusoknak szóló képzés elvégzését.

Célunk volt, hogy még tovább bővítsék tudástárukat, játékgyűjteményüket, ötlettárukat. Emellett másik fontos célunk volt, hogy egységes szemlélettel, módszertannal tervezzék és vezessék a foglalkozásokat óvodánkban, biztosítva az azonos minőséget és módszertant. 

Angolos kollégáink ezáltal sokkal rugalmasabban tudnak a gyermekek életkorához, sajátságaihoz, képességeihez megfelelő játékokat összeállítani.

In 2019, we all of our English teachers completed 60 hours of training specifically for kindergarten teachers.

Our goal was to expand their knowledge, game collection and ideas even further. In addition, our other important goal was to design and lead the professions in our kindergarten with a unified approach and methodology, ensuring the same quality and methodology.

This gives our English colleagues a much more flexible way of putting together toys that are suitable for children's ages, characteristics and abilities.